Miljö

Givetvis värnar även vi om miljön. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en budskapsbärare som inte bara är lokalt producerad i Sverige utan också ingår i retursystemet. Att produkten produceras i Sverige innebär att den slipper långa båt och flygfrakter från fjärran. Produkten har dessutom lång livstid då slutanvändaren kan återanvända flaskan många gånger. När detta inte längre är aktuellt tar Returpack tillbaks flaskan och återanväder den. Att ha en färdig returhanteringsplan är produkten relativt unik med.